Piirinmestaruuskilpailujen säännöt

Päivitetty 15.1.2019

Ilmoittautumismaksut 2019
Pm/Am henkilökohtaiset lajit 7 e/laji
(pm-junnuhallit, sisähypyt, 17-v. – yleinen)
Pm/Am 9–15-v. 6 e/laji
Am-viestijoukkue 15 e/joukkue
Am-ottelut 20 e/hlö
Pm-junnuottelut 15 e/hlö
Junnuviestijoukkueet 15 e/joukkue
Seuracup 50 e/seurajoukkue (lisäksi Uudy maksaa järjestävälle seuralle 100 e/ilmoittautunut seura)

Piirinmestaruus- ja aluemestaruuskilpailuihin ilmoittautuminen päättyy 3 vrk ennen kilpailua.

17- ja 19-vuotiaiden sekä yleisen sarjan kilpailujen säännöt on kuvattu SUL:n yleisurheilun mestaruuskilpailusäännöissä, jotka löytyvät SUL:n internet-sivuilta.

Uudy:n 9–15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailuissa noudatetaan mahdollisimman pitkälle noiden SUL:n mestaruuskilpailusääntöjen periaatteita sekä 13-vuotiaiden ja sitä nuorempien osalta SUL:n lasten sääntöjä. Muutamiin kohtiin on tehty joitakin lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Mestaruuskilpailusäännöissä on säännöt urheilijoiden osallistumisoikeudesta. Asian selventämiseksi tässä siihen liittyvä kommentti:

Mestaruuskilpailusääntöjen mukaan 17-vuotiaiden sarja on ns. alaspäin avoin sarja, joissa kilpailemiselle ei pm-kilpailuissa ole määrätty alaikärajaa. Yleisessä sarjassa alaikäraja on 14 vuotta. Koska eri-ikäisten pm-kilpailut järjestetään yleensä eri aikaan, voi siis 14- tai 15-vuotias osallistua sekä oman ikäluokkansa että alle 17-vuotiaiden ja yleisen sarjan pm-kilpailuun. Vastaavasti esimerkiksi 13-vuotias voi oman sarjansa lisäksi osallistua alle 17-vuotiaiden sarjaan.

Pm-viesteissä vähintään yhden joukkueen urheilijan pitää edustaa sitä sarjaa, jonka kilpailusta on kyse. Muiden juoksijoiden kohdalla on yleisessä sarjassa ja 19-vuotiaissa 14-vuoden alaikäraja. 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoissa ei muille juoksijoille ole mitään alaikärajaa.

Samassa kilpailutapahtumassa urheilija saa osallistua vain yhden ikäluokan kilpailuihin. Tästä ovat poikkeuksena pm-viestit, joissa urheilija voi osallistua kahteen eri sarjaan jopa samana päivänä. Niissäkään urheilija ei saa osallistua rinnasteisen lajin kilpailuihin eri sarjoissa. Rinnasteisina lajeina pidetään esimerkiksi 4x50m:n ja 4x100m:n kilpailuja, 4x600m:n ja 4x800m:n kilpailuja sekä aitajuoksuviestejä.

Ylituomari
Uudyn tuomarikouluttaja nimeää piirinmestaruuskilpailuihin ylituomarin, jonka tehtävänä on
-    valvoa, että kilpailut järjestetään sääntöjen mukaisesti
-    vastata sääntöjen tulkintaa koskeviin kysymyksiin
-    varmistaa kilpailijoiden osallistumisoikeus
-    tarkastaa ja hyväksyä järjestäjien laatima aikataulu
-    päättää juoksujen jatkoonpääsysäännöt
-    päättää kenttälajien suoritusten määrät sarjoissa 9-13v
-    käsitellä mahdolliset protestit
-    laatia kilpailujen järjestelyistä lyhyt kirjallinen raportti


Uudy:n säännöt sarjojen 9–15v piirinmestaruuskilpailuihin

9-15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailuissa noudatetaan siis yllä esitettyjä periaatteita ja 13-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoissa SUL:n lasten sääntöjä. Sen lisäksi on joitakin selvennyksiä ja noita kilpailuja koskevia lisäsääntöjä. Ne on kuvattu seuraavassa.

Osallistumisoikeus
Kaikilla osallistuvilla urheilijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Epäselvissä tapauksissa urheilijan on voitava osoittaa, että lisenssi on maksettu. Jos puuttuva lisenssi lunastetaan vasta kilpailupaikalla, tulee järjestäjien periä siitä kaksinkertainen maksu.

9–15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailuihin saavat osallistua vain Uudyyn kuuluvien seurojen urheilijat. Muiden piirien urheilijat eivät siis voi olla mukana edes kilpailun ulkopuolella.

Myös muiden maiden kansalaiset voivat kilpailla sarjoissa 9–15, kunhan osallistumisen muut ehdot täyttyvät. Urheilijoilta ei siis vaadita SUL:n myöntämää kilpailulupaa kuten vanhempien sarjoissa.


Ikärajat
Piirinmestaruuskilpailujen sarjassa P/T9 ei ole mitään alaikärajaa, vaan tuohon sarjaan voivat osallistua kaikki tuona kalenterivuonna 9 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat urheilijat.

Kaikkiin muihin sarjoihin saavat osallistua vain ko. kalenterivuonna sarjan ilmaiseman iän täyttävät urheilijat. Nämä sarjat eivät siis ole ns. alaspäin avoimia sarjoja. Kukin kilpailija voi siis osallistua vain oman ikäsarjansa lajeihin.

Nämä säännöt koskevat siis myös maastojuoksun joukkuekilpailuja. Joukkuetta ei voi siis koota sellaisista nuoremmista urheilijoista, joilla ei ole osallistumisoikeutta ko. sarjaan.

Poikkeuksen ikärajasäännöstä muodostavat pm-viestit. Niissä vähintään yhden joukkueen urheilijan pitää edustaa sitä sarjaa, jonka kilpailusta on kyse. Muut saavat olla tätä nuorempia. Pm-viesteissä urheilija saa osallistua kahteen eri sarjaan jopa samana päivänä. Niissäkään urheilija ei saa osallistua rinnasteisten lajin kilpailuihin eri sarjoissa. Rinnasteisina lajeina pidetään esimerkiksi 4x50m:n ja 4x100m:n kilpailuja, 4x600m:n ja 4x800m:n kilpailuja sekä aitajuoksuviestejä.

Sallitut lajimäärät henkilökohtaisissa lajeissa

Kesällä kukin urheilija saa osallistua korkeintaan kolmeen lajiin kumpanakin kilpailupäivänä. SUL:n nuorisotoimintakilpailuun huomioidaan kuitenkin vain 2 lajia/päivä. Talvella järjestettävissä 9-15-vuotiaiden hallikilpailuissa lajeja saa olla korkeintaan kaksi.

Seuracupin osakilpailussa samaan lajiin voi osallistua seurasta enintään kaksi (2) urheilijaa, poikkeuksena viestit. Viesteihin seura voi ilmoittaa useampia joukkueita. 

Alkuerät

Pikajuoksuissa pyritään järjestämään alkuerät, jos osanottajia on enemmän kuin ratoja etusuoralla. Tästä voidaan ylituomarin päätöksellä aikataulusyistä luopua, jos käytössä on sähköinen ajanotto ja osanottajat on mahdollista jakaa eriin aikaisempien tulosten perusteella siten, että tilastotulosten perusteella parhaat juoksijat voidaan sijoittaa samaan erään.

Kenttälajien suoritusten lukumäärät

Jos kilpailijoita on niin paljon, että kilpailun läpivienti vie kohtuuttoman kauan, voidaan ylituomarin päätöksellä sarjojen 9–13 pituushypyssä, kolmiloikassa tai heittolajeissa vähentää suoritusten lukumäärää neljään. Tällöin kaikille urheilijoille annetaan kolme suoritusta ja kahdeksalle parhaalle neljäs yritys.
 
Joukkuekilpailut

Maastojuoksun joukkuekilpailussa kunkin seuran joukkueen muodostavat kussakin sarjassa seuran kolme parhaiten sijoittunutta urheilijaa. Kakkosjoukkueen muodostavat seuran kolme seuraavaksi sijoittunutta urheilijaa jne.

Mitaliasiaa
Pm-kilpailujen mitalitilauksesta huolehtii Uudy. Mitalit tilataan kaiverrettuina ilman vuosilukua.

KILPAILUJEN JÄLKEEN: Jos seura haluaa hyvityksen jakamattomista mitaleista, on sen ilmoitettava mitalien määrä piirin kilpailuasioista vastaavalle kahden viikon kuluessa pm-kilpailuista. Jos palautettavien määrää ei ilmoiteta, laskutetaan seuralta koko mitalimäärä. Hyvitystä ei huomioida enää jälkeenpäin. Mitalit tulee palauttaa kilpailuasioista vastaavalle viimeistään syyskokoukseen.


©2019 Uudenmaan Yleisurheilu ry